Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

Forside

WRAP-CENTER-TOP

COLUMN-1

Nyt fra CfB

Dugfrisk PhD

om samskabelse!

Anne har forsvaret sin PhD 'Samskabelse i kommunale rammer', som undersøger, hvordan ledelse kan understøtte samskabelse

> Find hele afhandlingen som pdf fil her

> Læs interview med Anne på Altinget

 

 

Nyt fra CfB

Vær med

i netværket!

Få inspiration og sparring fra 'kolleger' i hele landet. Vær med i netværket om samskabelse og borgerinddragelse, som CfB driver på syvende år.

> Læs mere her 

 

Interview

Vi lader de fagprofessio-

nelle i stikken!

Interview med den finske forsker, Sanna Tuurnas, som har undersøgt de fagprofessionelles rolle i samskabelse

> Læs interviewet her

 

Ny viden

Big Society

- hvad kan vi lære?

Big Society i England er blevet evalueret. Hvad kan vi lære om samskabelse?

> Læs rapporten her

 

Nyt fra CfB

Interview i

Danske Kommuner

Danske Kommuner sætter spot

på samskabelse.

> Læs stort  interview med Anne Tortzen

 

Case

-Vi har vækket de lokale drømme

I Korsør sørger borgerne selv for højvandssikring med kommunen på sidelinjen.

Det er der energi i.

> Læs om digegrupperne her

 

Case

Passionen skal

drive værket!

Geopark Festival drives af hundredevis af ildsjæle. De arbejder ud fra deres passion - og med kommunen som fødselshjælper.

> Læs om projektlederens erfaringer

 

 

Nyt fra CfB

Netværk "i marken"

Deltagerne i CfBs faglige netværk bruger møderne i 2014 til at besøge hinandens hjemmebane. Sidst var det cykling uden alder. De næste møder handler om Sund Zone, højvandssikring og Slip lokalsamfundet fri. 

 > Læs om netværket

 

Interview

Konflikter skal

løses med dialog

Susan Podziba mægler i samfundskonflikter, der er gået i hårdknude.

> Læs interviewet her

 

Nyt fra CfB

CfB skal forske i samskabelse

Et nyt forskningsprojekt i CfB handler om samarbejder mellem kommuner og borgere om at udvikle velfærden.

> Læs mere om projektet her

 

Nyt fra CfB

CfB i

radio 24-7

CfB diskuterede nærdemokrati i Søren Faulis program  "Løsgængeren" på Radio 24-7 den 10. juni 2013.

Hør programmet her

Nyt fra CfB

NIMBY - eller?

Vindmølleplanlægning: Mange naboer til vindmøller oplever ikke,  at deres bekymringer  bliver taget alvorligt. Der er brug for tidligere inddragelse og en mere åben dialog.  CfB har undersøgt borgernes oplevelse af vindmølleplanlægningen. Resultaterne blev præsenteret på Naturstyrelsens workshop i april.

> Læs rapporten på styrelsens hjemmeside

 

Case

- Vi har fået aflivet

nogle spøgelser

Medarbejderne på plejehjemmet Sophie Amalie Gården på Frederiksberghar fået øjnene op for fordelene ved at samarbejde med frivillige.

De har fulgt CfBs Mentorprogram for frivillighed

> Læs mere

 

CfB Nyt

Netværksmøde: Aarhus

samarbejder med borgerne

Årets sidste møde i Netværk om borgerdialog og nærdemokrati fandt sted i Aarhus den 29.11. Det handlede om Aarhus Kommunes samarbejde med borgerne - bl.a. i Gellerup og i forbindelse med det nye multimediehus.

Internationalt

Unge får

indflydelse

Speeddating og kaffemøder mellem unge og politikere, demokratidage og medborgerbudgetter. Svenske kommuner afprøver nye måder at inddrage unge på - og høster gode erfaringer.

> Læs mere

> Se artikel fra Danske Kommuner

CfB Nyt

Borgerdialog for

planlæggere

I samarbejde med Byplanlaboratoriet har CfB netop holdt en inspirationsdag for planlæggere:

Bedre borgerinddragelse - hvordan?

Dagen gav 20 planlægger fra hele landet  ny inspiration og mulighed for at sparre med kolleger om konkrete udfordringer.

> Se oplæg fra kurset her

CfB Nyt

Hvad kan vi lære

af Nørre Snede?

På det første møde i netværket om nærdemokrati og borgerdialog den 29.3.12

var der mulighed for at høre om erfaringerne fra projekt Byfornyelse med Hjertet.

> Læs mere her

Borgerdialogpris 2011

Borgerdialog med hjertet

Ikast-Brande Kommune vandt borgerdialogprisen 2011 med en modig og nytænkende borgerdialogindsats. Ved at få borgernes ressourcer og engagement i spil er det lykkedes at forvandle Nørre Snedes selvforståelse fra en slidt og frustreret landsby til en by i udvikling – og fuld af ildsjæle.

> Læs mere

 

Borgerdialogpris 2011

Borgerdialog om

børnepasning

Da Faaborg-Midtfyn Kommune i 2010 skulle gennemføre besparelser på daginstitutionerne, kastede kommunen sig ud i en af de vanskeligste discipliner inden for borgerdialog: At inddrage borgerne i omlægninger og nedskæringer. Projektet blev nomineret til KLs borgerdialogpris 2011 og kom på en delt andenplads.

> Læs mere

 

Case

Planstrategi med et menneskeligt ansigt

Hvidovre Kommunes planstrategi har et menneskeligt ansigt - og tydelige fingeraftryk fra borgerne. 

Kommunen valgte at nytænke borgerdialogen og sende 20 medarbejdere på kursus i borgerinddragelse

under overskriften:Borgerdialog er en læreproces 

> Samarbejde med borgere kan læres

 

hvidovre borgermøde

CfB Nyt

Foredrag om
e-democracy

CfB holder foredrag om danske erfaringer med elektronisk borgerinddragelse på eCitizen seminar i Odense den 22. november. Odense Kommune er vært - og deltagerne er kommuner fra hele EU, som er med i eCitizen projektet.

CfB nyt

Kursus i

"Bedre borgermøder"

CfB har netop afholdt endnu et kursus for Vejdirektoratets medarbejdere i "Bedre borgermøder". I alt har

ca. 60 medarbejdere deltaget i kurset.

 

CfB Nyt

Barnett Pearce

er død

Center for Borgerdialog har mistet en vigtig inspirator og samarbejdspartner: Barnett Pearce er død af cancer. Han blev 67 år.

> Læs mere

Internationalt

Mötesplats Medborgare

Gennem tre år har Uddevalla Kommune i Sverige eksperimenteret med borgerdialog i projekt Mötesplats Medborgare.

Børn og unge har været på tryghedsvandringer og givet forslag til forbedringer i skole og nærmiljø.

> Læs mere

 

COLUMN-2

Ny viden

Giv plads

til modstanden!

Mie Thorup har skrevet Phd om den organisatoriske side af samskabelse og netværk. Læs om 'strudsestrategier' og hvorfor vi skal være glade for hierarkiet.

> Læs interviewet med Mie her

> Download afhandlingen som pdf

 

Nyt fra CfB

Tre myter

om samskabelse

Der er brug for en kritisk og nuanceret tilgang til samskabelse!

Anne Tortzen og Helle Hygum gør op med tre myter om samskabelse

> Læs hele indlægget fra DenOffentlige.dk 

Nyt fra CfB

Netværk giver mod på

samskabelse

Slagelse Kommune har gode erfaringer med et internt netværk for medarbejdere om samskabelse.

> Læs om erfaringerne

 

Interview

Samskabelse

er politisk!

Samskabelse er på vej til at blive et tomt begreb, som misbruges til mange forskellige formål. Vi må have den politiske dimension med, når vi taler om samskabelse.

> Læs hele interviewet med Victor Pestoff

 

Case

Små beløb kan

flytte meget

Borgerbudgetter gør det nemt at føre de gode idéer ud i livet.

> Læs erfaringer  fra Odense og Hedensted her

 

Case

Zebraer slår kreds om de svage

ZebraBy i Roskilde skal styrke det lokale fællesskab.  

Samskabelsesprojektet indgår i CfBs forskningsprojekt.

> Læs mere her

 

Nyt fra CfB

Magt i borgerdialog

CfB har bidraget til en ny bog om magt i organisationer. Pointen er, at borgerinddragelsen tit foregår afkoblet fra magten.

> Læs mere om bogen

 

Nyt fra CfB

Det indspiste demokrati

Hvordan undgår vi, at forældrebestyrelser og lokalråd bliver en lukket klub, som kun få gider deltage i?

CfB har udarbejdet en håndbog til bestyrelser, der vil forny arbejdsformen

> Download "Håndbog i bestyrelsesarbejde"

>Læs interview med  Annika Agger

Case

Demokrati-eksperiment

Holbæk Kommune eksperimenterer med demokratiet. Og er med som case i Center for Borgerdialogs PhD projekt om samskabelse.

> Læs mere

Nyt fra CfB

Nyt korps løfter

Køges borgerdialog

CfB har uddannet 20 medarbejdere på tværs af forvaltninger til eksperter i borgerdialog.

> Læs mere her

 

Case

- Vi bruger det

handlerum, vi har!

 Nittedal Kommune lidt udenfor Oslo har års erfaring med at samarbejde med civilsamfundet. En klar politisk kurs og en ubureakratisk arbejdsform er vigtige forudsætninger for at lykkes.

> Læs interview med borgmester Hilde Thorkildsen her

 

Interview

Borgerdialog

- under overfladen

Hvad betyder psykologiske og sociale processer i borgerinddragelse - og hvordan kan vi håndtere dem?

Det har CfBs samarbejdspartner, Manon de Jongh, undersøgt i sin PhD afhandling.

Her fortæller hun om sine resultater - og hvordan de kan bruges til bedre borgerdialog.

> Læs hele interviewet

> Download PhD

 

 

Nyt fra CfB

Dansk inspiration

til Stockholm

Svenskerne er interesserede i at høre om danske erfaringer med at inddrage borgerne i planlægningsprocesser. Den 4.6. holdt CfB oplæg for SKLs et netværk af svenske politikere og embedsmænd.

 

Interview

Vi skal lytte

mere til "nejerne"

Vi skal tale mere om konflikter og udfordre magtfordelingen, hvis borgerdialog virkelig skal rykke. Lena Langlet er svensk ekspert i borgerdialog.

> Læs hele interviewet

 

Internationalt

CfB med på

svensk demokratidag

CfB var med på Demokratidagen i Stockholm i april, hvor over 400 svenske lokalpolitikere og embedsfolk mødtes for at diskutere demokratiets udvikling: Borgerdialog, politisk lederskab, samskabelse og tillid.

 > Se dokumentation på  SKLs hjemmeside

Case

Partnerskab med

perspektiver

Familiens Hus i Esbjerg er et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan se ud: Et ligeværdigt partnerskabmellem kommunen og Mødrehjælpen.

> Læs mere

 

Nyt fra CfB

Nærdemokratiet

smuldrer

Nærdemokratiet er under pres. Stemmeprocenten og tilliden til politikerne daler. CfB medvirker i Danske Kommuners tema om nærdemokrati.

> Læs artiklen fra Danske Kommuner

> Læs artikel fra Mandag Morgen om lokalpolitikerne

CfB Nyt

Få de unge med

i planlægningen

Den 10. december holdt Dansk Byplanlaboratorium inspirationsdag om at inddrage unge i planlægningen. CfB stod for dagen i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.

> Se mere


CfB Nyt

CfB på KLs Kom-

munikationsdøgn

Borgerdialog - den svære offentlige samtale var overskriften på en workshop, som CfB stod for på Kommunikationsdøgnet den 19.-20.  november 2012.

> Se programmet her

Case

GPS og SMS virker

I Vollsmose får de unge en stemme i bydelens udvikling via sms.

Og så tegner de byen med fødderne via GPS-tracking

> Læs om Vollsmose

> Læs interview om GPS-tracking

CfB Nyt

Dialog om

fremtidens sundhed

Den 2. juni holdt Holstebro Kommune fremtidskonference om det nye Center for Sundhed. Alle, der har en interesse i centret, var inviteret - både patienter og borgere, læger og medarbejdere. De brugte en dag på at diskutere muligheder og risici i det nye center. CfB stod for planlægning og procesledelse.

Læs kronik fra Danske Kommuner

Case

Borgerne er med

i maskinrummet

Albertslund Kommunes Politik for borgerinddragelse er blevet til i et nytænkende samarbejde mellem borgere, politikere og embedsmænd. Borgerne blev inviteret med helt ind i maskinrummet - der, hvor politikken bliver til. > Læs mere

 

Ny viden

Tag økonomi

af dagsordenen!

Borgerne er trætte af al den snak om økonomi. Nedskæringer og økonomi-snak mindsker borgernes lyst til at engagere sig lokalt.

> Læs mere

Nyt fra CfB

Bedre beboerdemokrati

I samarbejde med boligselskabet Domea skal CfB igang med at udvikle og forbedre beboerdemokratiet.

Projektet Bedre Beboerdemokrati, som løber over to år, har fået tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

> Se beskrivelsen på ministeriets hjemmeside

Borgerdialogpris 2011

De unge er eksperterne

Hvordan får vi dog de unge i tale? Gribskov Kommune forsøger en ny vej: En gruppe unge "eksperter" giver kommunen gode råd om, hvad der skal til for at få flere unge til at tage en uddannelse.  Projektet var nomineret til KLs borgerdialogpris og opnåede en delt andenplads.

> Læs mere

Borgerdialogpris 2011

Busdialog i Roskilde

Ikke mindre end otte forskellige kanaler har været omdrejningspunktet for Roskilde Kommunes borgerdialog om en ny busplan.  Resultatet blev en gennemgribende ændring af busdriften. Projektet g opnåede en delt andenplad i KLs Borgerdialogpris 2011. 

> Læs mere

 

Internationalt

Politikerne går foran

Poltikerne i Kungsbacka Kommune i Sverige blev trætte af krævende borgere. Nu går tre politikere forrest i  projekt "invånardialog", der skal udvikle kommunens dialog med borgerne. 

> Læs mere

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Medborgerskab, frivillighed og velfærdsinnovation er på dagsordenen i mange kommuner.

Kommunerne ønsker sig medborgere, der tager ansvar, men mange borgere ser sig selv som forbrugere af velfærd.

Hvordan kan vi udvikle medborgerskabet? Et svar er gennem dialog og  samarbejde.

CfB hjælper jer med at udvikle nye dialoger og ligeværdigt samarbejde med borgerne.

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Sandheden om det lokale demokrati?

15-01-2013

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail