Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Interview

At tegne byen med fødderne

GPS-tracking gør planlægning konkret og hverdagsagtigt 

Ph.d. studerende Anne-Marie Sanvig Knudsen fra Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet forsker i brug af GPS-tracking i planlægningen. Hun har været med til at gennemføre projektet ”At tegne Vollsmose med fødderne” samt et lignende projekt i Aalborg Øst, hvor tyve unge blev GPS-tracket i en uge og derefter interviewet om deres brug af byen. 

Hun siger:
- Set fra byplanlæggernes synspunkt kan denne metode bidrage med to ting: Det er en vej til at indsamle konkrete data om, hvordan de unge bruger byen. Og så er det en mulighed for at vende dialogen om, så man bruger unges egen brug af byen som indgang til dialogen. Det giver de unge en anden form for ejerskab, end når man starter med planlæggernes udgangspunkt.

Sanser og historier fra hverdagen
- Det spændende ved metoden er, at du kan indsamle og aggregere en masse data - og bruge dem som afsæt for en dialog, siger Anne-Marie Knudsen. Det er hendes erfaring, at netop de meget konkrete spor fra GPS-trackingen gør det nemmere at tale med de unge om de fysiske omgivelser:
- For mange er byplanlægning meget abstrakt og vanskeligt at forholde sig til. Det er meget nemmere, når det bliver konkret og f.eks. handler om den tur, man går, når man skal hjem fra gymnasiet, fortæller forskeren. Når hun interviewer de unge er der masser af sanseoplevelser og historier knyttet til stederne og de unges  færden.

Bevidste om nærområdet
Ud over at give planlæggerne viden om, hvordan de unge bruger deres by, kan GPS-kortlægningen også bruges som en platform, hvor unge og planlæggere kan tale sammen om fysisk planlægning.
- Det gør de unge bevidste om, hvordan de egentlig bruger deres nærområde. Og får dem til at reflektere over, hvad de fysiske omgivelser egentlig betyder for dem, fortæller Anne-Marie Knudsen.

I Aalborg blev kortlægningen brugt som afsæt for en konference for børn og unge om, hvordan de bruger deres bydel. Men udfordringen er at få omsat de mange data til noget, der kan bruges og omsættes af planlæggerne i deres arbejde, understreger Anne-Marie Knudsen.

Udfordring at få det omsat
Hun mener, at der ligger et stort, uudnyttet potentiale i at mobilisere nogle af de hverdagsteknologier, vi alligevel alle sammen bruger hele tiden, f.eks. telefonen:
- Det giver et interessant indblik i vores hverdagsmobilitet og hvordan vi bruger byen. De mobile teknologier gør det virkelig nemt at indsamle utroligt mange data.. Udfordringen er at få det omsat i den fysiske planlægning, understreger forskeren.

Læs mere
> Læs rapporten ”At tegne Vollsmose med fødderne”


> Boston City i USA er langt fremme med at udnytte digitale teknologier i borgerinddragelse

> Besøg også Senseable Citylab på MIT


WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail