Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Bedre føling med borgerne

Efter strukturreformen er antallet af lokalpolitikere i kommuner og regioner halveret. Det er en udfordring for de folkevalgte at holde nærkontakten til borgerne. Og at bevare følingen med, hvad forskellige grupper af borgere finder vigtigt. Politik er på vej til at blive en sag for eksperter og fagprofessionelle. Det giver en voksende kløft mellem borgere, eksperter og politikere.

 

Samtidig er den demokratiske dialog om samfundsmæssige prioriteringer og visioner gennem de sidste år blevet nedtonet til fordel for et fokus på service og individuelle rettigheder. Her har borgerne en stemme som brugere af offentlige velfærdsydelser snarere end som medborgere med ansvar for fælles prioriteringer af samfundets ressourcer.

 

Et styrket lokaldemokrati
Borgerinddragelse er en mulighed for at styrke det politiske niveau i kommuner og regioner. En udbygget dialog mellem borgere og politikere kan betyde, at politikerne kan tage deres beslutninger på et bedre oplyst grundlag. Og at borgerne føler sig lyttet til og får større tillid til de lokale politikere. Alt i alt et styrket lokaldemokrati.

 

Fra jeg til vi
Mange borgere har vænnet sig til, at kontakten til politikerne først og fremmest handler om at kræve deres ret som brugere af offentlig service. Vi har udviklet et ”jeg” samfund, hvor vi hver især tænker på vores behov som brugere. En dialog med borgerne, hvor de i fællesskab udvikler visioner og ønsker f.eks. for deres nærområde, kan udvikle engagementet, ”vi” følelsen – og medborgerskabet.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Gevinster ved dialog

Ved at tage borgere og andre interessenter med på råd, før vigtige beslutninger bliver taget, kan I opnå:

 

Bedre beslutninger, fordi flere synspunkter bliver hørt

 

Større ejerskab, fordi borgerne får indflydelse

 

Mere innovative og kreative løsninger

 

Større ansvar, fællesskab og handlekraft hos borgerne

 

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail