Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Ny viden

Borgerne er trætte af al den snak om økonomi

Nedskæringer og økonomi-snak mindsker borgernes lyst til at engagere sig lokalt

Aktive borgere, der engagerer sig og tager ansvar står højt på ønskelisten i kommunerne. Og mange kommuner spørger sig selv: Hvordan får vi borgerne til at engagere sig mere i den lokale udvikling? Og hvordan møder vi de ildsjæle, der går aktivt ind i en sag?

En undersøgelse, CfB netop har gennemført for Faaborg-Midtfyn Kommune giver et indblik i, hvad det er, der får de lokale borgere til at engagere sig - eller lade være. Resultaterne er måske nok ikke så overraskende, men dog værd at dvæle lidt ved for andre kommuner, der sætter pris på engagerede borgere.

En kvalitativ undersøgelse
Først lidt om undersøgelsen: Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at udvikle en strategi for bedre borgerdialog. Som led i det arbejde har CfB gennemført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan henholdsvis de organiserede borgere (i lokalråd, ældreråd m.v.) og de menige borgere oplever at blive inddraget i dag og hvad der skal til for at udvikle dialogen mellem kommunen og borgerne (se mere i boksen).

Tag økonomi af dagsordenen!
Undersøgelsen viser, at borgerne over en bred kam er trætte af at høre om dårlig økonomi og nedskæringer. De engagerer sig derimod gerne, når det handler om lokalsamfundenes behov og fremtid. Og de sætter pris på at samarbejde med kommunen om helt konkrete projekter, f.eks. når der skal anlægges stier eller laves trafiksikring i lokalområdet. Det er ikke nedskæringerne, som er problemet i sig selv, men det at økonomi kommer til at fylde hele dagsordenen. Besparelsesdagsordenen ses som en ”dræber” for borgerdialogen - og især de aktive borgere opfordrer til at få flere nuancer ind i debatten, f.eks. når det handler om skolelukninger.

Som en af de aktive borgere siger:
”Jeg tror, at man skal starte bagfra med at spørge: Hvordan får vi det bedste ud af ressourcerne?”

Er der nogen, der lytter?
Desuden peger undersøgelsen på, at mange borgere er parate til at engagere sig – men kun, når de tror på, at det gør en forskel. De borgere interesserer sig for den lokale udvikling, men tvivler på, at deres holdning og engagement for alvor vil gøre en forskel. De oplever, at det ikke nytter at give sin holdning til kende - der bliver alligevel ikke lyttet. Ligesom nogle giver udtryk for, at sparedagsordenen gør det endnu mere udsigtsløst at deltage.

Som en af de menige borgere i undersøgelsen siger:
”Det har meget med tiden at gøre – vi skal spare, både på børn, de ældre osv. der er ingen penge, så kan det være lige meget. Man har ikke fornemmelsen af at kunne vælge….”

Om undersøgelsen
Undersøgelsen består af i alt 15 kvalitative interview gennemført pr. telefon. Der deltog syv organiserede borgere og otte ”almindelige” borgere, som er udvalgt strategisk, så de dækker bredt geografisk og aldersmæssigt.

Aktive borgere
Borgerne peger på en række forhold, der er afgørende for, at de har lyst til at engagere sig:
•    Mulighed for indflydelse
•    At der bliver lyttet til dem
•    Få en klar opgave – hvad bliver vi inviteret til?
•    Møde kommunen ansigt til ansigt
•    Respekt for deres tid og energi
•    Blive anerkendt for deres indsats
•    Væk med bureaukrati
•    Se konkrete handlinger/resultater

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail