Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Cases

Byfornyelse med hjertet

 Med en vedholdende indsats er det lykkedes Ikast-Brande Kommune at engagere Nørre Snedes borgere i lokalområdets udvikling - i en sådan grad, at ildsjælene nu udfordrer kommunen.

 

Ikast-Brande Kommune vandt borgerdialogprisen 2011 med en modig og nytænkende borgerdialogindsats. Ved at få borgernes ressourcer og engagement i spil er det lykkedes at forvandle Nørre Snedes selvforståelse fra en slidt og frustreret landsby til en by i udvikling – og fuld af ildsjæle.

 

Mistillid

Ifølge projektleder Jeanette Ishi Lehn var Nørre Snede en by under pres, da projektet startede i 2009. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Nørre Snede Kommune sammenlagt med Ikast og Brande Kommuner. Byen mistede derved sin status som kommunecenter og det det efterlod den i et mentalt og identitetsmæssigt tomrum som skabte frustration og mistillid til den nye kommune.

 

Nørre Snede har tradition for et rigt og varieret foreningsliv og byen rummer mange ildsjæle som brænder for byens fremtid, men i 2009 havde handlekraften en årelang tendens til at gruppere sig i en række lukkede systemer i konkurrence eller konflikt med hinanden.

 

- Stemningen var negativ og præget af dyb mistillid til nye initiativer. Der er både handlekraft og tradition for frivillighed i Nørre Snede, men fælles projekter endte ofte med at polarisere byen i stedet for at samle den. fortæller projektlederen.

 

Da kommunen fik penge fra Velfærdsministeriet til et områdefornyelsesprojekt i Nørre Snede, var der ikke tvivl om, at den første indsats skulle handle om at løfte fællesskabet og engagementet blandt beboerne:

- Byen var slidt - den trængte til et fysisk løft. Men det hjælper ikke at forbedre de fysiske rammer, hvis de mentale ikke følger med. Så vores første prioritet blev at løfte fællesskabet - og bryde mønstret med at dem som råbte højest bestemte, mens en masse frustrerede borgere, ikke følte, de kunne trænge igennem, siger Jeanette Ishi Lehn.

 

Væk med de løftede øjenbryn

Aller første skridt var at arbejde på de interne linjer. Her gjaldt det de kommunale medarbejderes egne forestillinger om Nørre Snede.

 

- Jeg var ny og lagde mærke til, at mange af mine kolleger løftede øjenbrynene hver gang vi talte om Nørre Snede - som en by, man lidt havde opgivet. Før vi overhovedet vidste, hvordan vi ville gribe processen an i Nørre Snede, holdt vi en intern workshop, hvor vi talte om vores fordomme og fortalte om vores positive oplevelser og erfaringer fra byen. Det blev meget personligt og bevægende, for mange af mine kolleger viste sig at have dybe, gode erfaringer fra byen. Den dag besluttede vi, at vi ville holde op med at smile ironisk og løfte øjenbrynene - og i stedet lade byens forandringsproces starte med en intern holdningsændring, fortæller projektlederen.

 

Aktive beboere

Selve byfornyelsesprocessen, som har løbet siden maj 2009, har involveret en stor gruppe borgere på tværs af de sædvanlige skel i Nørre Snede - 48 beboere i alle aldre har udgjort et borgerpanel, der har stået for at gennemføre analyser og udvikle et idéprojekt (se boks om projektets forløb). Op mod 100 borgere i Nørre Snede har deltaget aktivt i processen - og der er holdt et utal af workshops for borgerpanelet og flere borgermøder for alle borgere i byen. Ligesom en række arbejdsgrupper har arbejdet med konkrete projekter i byen: En ny rutebilstation, byens grønne områder, planer om et medborgerhus og fornyelse af området omkring det centrale lyskryds.

 

Jeanette Ishi Lehns rolle i hele projektet har været at være tovholder og brobygger mellem borgerne og kommunens medarbejdere. Byfornyelsesprojektet holdt til midt i Nørre Snede i en nedlagt bank, hvor alle workshops og møder blev holdt - med åben dør. Og hvor projektlederen hver torsdag eftermiddag tog imod borgere, der havde spørgsmål eller kommentarer til projektet. Hun mener, det har haft stor betydning at være tilgængelig og imødegå myter og rygtedannelser.

 

Overraskende fingeraftryk

Ifølge projektleder Jeanette Ishi Lehn er det borgerpanelet i Nørre Snede, der har lavet stort set alt idéarbejdet i projektet. Alligevel var de frivillige overraskede over, at det endelige program for byfornyelsen byggede på deres forslag:

- Borgerpanelet var forbløffede over, at det virkelig var deres idéer, der var kommet til at præge projektet. De havde regnet med, at kommunen nok havde nogle andre planer i skuffen, når det kom til stykket, fortæller projektlederen.

 

Ups - undskyld, vi prøver lige igen

Ifølge projektleder Jeanette Ishi Lehn skyldes projektets succes også, at Ikast-Brande Kommune er gået til borgerdialogen med en god portion ydmyghed:

- Det har betydet meget for forholdet til borgerne, at vi har været parat til at indrømme fejl og sige undskyld, når noget ikke gik som det skulle. F.eks. holdt vi et møde for de lokale erhvervsfolk, som gik rigtig dårligt. Bagefter sendte vi en undskyldning ud og inviterede til et nyt møde - det gav en helt uventet imødekommenhed, fortæller hun.

 

Udfordring til kommunen

Resultatet af den over to år lange borgerinddragelsesproces er, at Nørre Snede i dag er en by i ægte forandring - en by fuld af engagerede beboere, der vil noget med deres by - og tror på det. Og en by på vej til at få et fysisk løft. De aktive beboere er opsatte på at fortsætte dialogen og samarbejdet med kommunen - og det er en udfordring, fortæller Jeanette Ishi Lehn:

- Det er en udfordring for kommunen fortsat at møde de engagerede borgere, der har idéer og ønsker også til anlægsfasen af deres byfornyelsesprojekt. De forventer stadig at være i tæt dialog med kommunen. Medarbejderne i drift og anlæg har ikke bedt om alle de borgerhenvendelser, borgerdialogen er jo skabt i planafdelingen. Vi er nødt til at holde et spejl op for os selv og spørge: Hvor gearede er vi selv som embedsmænd til at modtage borgernes handlekraft og kan vi udvikle nye måder at samarbejde med borgerne på, så samarbejdet med ildsjælene positivt udfordre og udvikler arbejdet i administrationen? slutter projektlederen.

 

Gode råd fra Nørre Snede

Jeanette Ishi Lehn har tre gode råd til andre om borgerdialog:

  • Kommunikation er utrolig vigtig Det er vigtigt at tage både de positive og negative meldinger fra borgerne op og gøre noget ved dem. Og at give tilbagemeldinger om, hvad der sker - der er en meget stor forventning hos borgerne overfor, at man følger det til dørs, som man sætter i gang. Og at man gør det, man lover.
  • Husk at tage administrationen i ed! Vi skulle have inddraget flere medarbejdere i administrationen tidligere i projektet. Det er afgørende, at alle som kommer i berøring med projektet forstår idéerne og kan se perspektivet i den øgede borgerindflydelse.
  • Man skal være parat til at lære undervejs og ikke altid gå den lige vej. Nogen gange er det nødvendigt at gå et skridt tilbage og finde en anden vej. Hav tillid til, at lokalsamfundet har indsigter, som man må lytte til.

 

 

Byfornyelse med hjertet

  • Spørgeskemaundersøgelse til alle 900 husstande: hvilken type byfornyelse er du til: Funktionel, æstetisk eller emotionel.
  • Borgerpanelet blev sammensat af 48 Nørre Snede borgere i aldersgruppen 14 – 70 år, og med forskellige indgangsvinkler til byfornyelse udvalgt mellem 70 ansøgere. Panelet stod for at drive processen med at gennemføre analyser og udarbejde idéoplæg. De mødtes med kommunen og konsulenterne en gang om måneden i den 1,5 år lange proces. De arrangerede workshops og borgermøder undervejs, bl.a. en dag med mock ups af deres idéer på udvalgte steder i byen.
  • Byudvikler-uddannelsen: Ti borgere i alderen 14-70 år gennemgik byudvikler-uddannelsen sammen med kommunens planchef, kommuneplanlæggeren og byfornyelseskoordinatoren Uddannelsen er udviklet som et led i projektet og giver deltagerne kompetencer inden for systemisk tænkning, kommunikation, konflikthåndtering og idéudvikling. Byudviklerne er kommunens tætteste sparringspartnere og står bl.a. for at afholde borgermøder for alle borgere i byen.

 

 

Nørre Snede og Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har ca. 40.000 indbyggere. Den er sammenlagt af Ikast Kommune, Brande Kommune og Nørre Snede Kommune. Nørre Snede er den femte største by i kommunen. Den er en forhenværende kommunecenterby og har ca. 1900 indbyggere. I Nørre Snede sagde man i 2009, at da Ikast-Brande Kommune blev dannet, bidrog Nørre Snede med bindestregen.

 

 

Se mere om byudvikler-uddannelsen

http://www.byfornyelsesdatabasen.dk/find/0/4/7256813

 

Se mere om Nørre Snede byfornyelse

http://www.noerresnede.dk

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail