Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

CfB forsker i samskabelse

 Hvad skal der til for at samarbejde mellem kommuner, borgere og andre interessenter giver værdi? Og hvordan kan offentlige ledere bedst understøtte samarbejdet? Det er emnet for et nyt forskningsprojekt i Center for Borgerdialog

 

Fra borgerinddragelse til samarbejde. Da Center for Borgerdialog startede for 5 år siden, foregik borgerinddragelse mest i form af borgermøder. I dag er samarbejde og samskabelse på dagsordenen. Mange danske kommuner i gang med at udvikle politik og velfærd i samarbejde med borgere, civilsamfundsorganisationer og andre parter. Hvis det skal lykkes, er der brug for at både kommunale medarbejdere, politikere og borgere finder nye roller. Og samtidig kræver det nye former for ledelse og organisering. Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan kommunale ledere kan understøtte de nye samarbejder.

 

Projektet skal undersøge konkrete initiativer i 2-3 danske kommuner med særligt fokus på ledelse af samarbejde på tværs. Udvikling af offentlig velfærd i et samarbejde mellem kommunale medarbejdere og borgere/frivillige medfører ny kompleksitet i ledelsesopgaven både på strategisk og operationelt niveau.

 

Inspiration til ledelse

Projektet sætter derfor særligt fokus på betydningen af ledelse i samarbejde på tværs. Det udføres i et tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Udviklingskonsulenterne, som er eksperter i ledelses- og organisationsudvikling og arbejder med at udvikle og understøtte offentlige ledere. Målet er, at forskningen skal genere ny viden om de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer i samarbejdsdrevet udvikling af offentlig velfærd - til inspiration for ledere i kommunerne og andre steder i det offentlige.

 

Tilgangen i projektet er tværfaglig – og kobler en politologisk forståelse af roller og forandringer med organisationspsykologiens forståelse af de dynamikker, der kan være på spil. Idéen er at undersøge, hvilke forhold på individ- og gruppeniveau, der stiller sig hindrende i vejen for succesfulde nye samarbejder mellem kommunerne og civilsamfundet/borgerne: Hvordan håndteres det indbyggede pres for rolleforandringer af aktørerne? Og hvordan kan ledelsen øge det samfundsmæssige udbytte af samskabelsen i form af demokrati, innovation og effektivitet?

 

Samtidig vil projektet trække på international forskning og erfaringer med samskabelse, som også kan bruges i en dansk sammenhæng.

 

Følg forskningsprojektet på www.centerforborgerdialog.dk og i CfBs nyhedsbrev.

 

Bonusinfo

Treårigt projekt

Forskningsprojektet løber over tre år og foregår i samspil med konsulentvirksomheden Udviklingskonsulenterne og Center for Demokratisk Netværksstyring på RUC.

> Læs mere om Udviklingskonsulenterne her

> Læs mere om Center for Demokratisk Netværksstyring her

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail