Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Cases

De unge er eksperter i deres eget liv

Dialog på de unges præmisser og med de unge i rollen som eksperter har givet gode resultater i Gribskov Kommune


 Alle kommuner kender udfordringerne: At engagere de unge i lokalpolitik - og at nå målet om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

 

Gribskov Kommune har forsøgt en ny vej: At samarbejde med en gruppe unge, der blev bedt om at give kommunen gode råd om, hvad der skal til for at få flere unge til at tage en uddannelse - og fungere som ambassadører blandt deres jævnaldrende. Den bærende idé er, at det er de unge, der er eksperter i deres eget liv, når det gælder om at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet var nomineret til KLs borgerdialogpris og opnåede en delt andenplads.

 

Reel indflydelse

Ifølge projektleder Lea Tempels fra Gribskov Kommune, er projektet lykkedes over al forventning:

- Det har haft en vældig positiv effekt for de unges motivation, at de er blevet bedt om at medvirke som eksperter. Og at de oplever at blive taget alvorligt og få reel indflydelse, understreger hun.

 

De ti unge, som har sagt ja til at være med i ungeekspertgruppen, har arbejdet meget engageret og er kommet med en række anbefalinger, som kommunen har taget til sig. Som resultat er kommunen i gang med etablere et nyt uddannelsescenter, hvor uddannelse og vejledning bliver samlet på ét sted.

De unge har nemlig peget på, at det i dag er alt for vanskeligt at finde ud af, hvor man skal gå hen for at få vejledning om uddannelsesvalg.

 

Idéen med at tilknytte en gruppe unge som eksperter er inspireret af Børnerådet, der i 2010 nedsatte et ungeekspertpanel om uddannelse. I Gribskov Kommunes model er der lagt vægt på at samarbejdet skal foregå på de unges præmisser, så det blev deres ”arbejdstider” og medier - ikke kommunens - der bestemte, hvordan og hvornår, kontakten skulle foregå. Projektlederen har været i løbende kontakt med de unge via Facebook og sms - det har været en nem måde at holde fast i engagementet på.

 

Udfordringer

Samarbejdet med de unge har også budt på udfordringer for kommunens medarbejdere. Lea Tempels har haft rollen som ”sekretær” for ungeeksperter - og det har krævet en stor indsats at ”oversætte” mellem de unge og det kommunale system:

- Jeg har brugt mange kræfter på at bære de unges forslag tilbage til mine kolleger på en måde, så de gav mening i de arbejdsprocesser, der i forvejen var i gang. Det krævede lidt oversættelse at sikre, at de blev taget alvorligt og tænkt ind i beslutningerne, fortæller projektlederen.

 

En anden udfordring har været at styre de unge eksperters engagement og lyst til at tage nye initiativer:

- Det er vanskeligt at balancere mellem at give de unge indflydelse og ejerskab - og samtidig styre processen. De unge var superengagerede og fik en masse nye idéer. Da de havde afleveret anbefalingerne, spurgte de: Hvad skal vi nu? Og havde selv en masse forslag til, hvordan de kunne arbejde videre. Der gjaldt det om at holde fast i, hvad der var deres opgave, fortælle Lea Tempels.

 

Handleplan for inddragelse

Ud over en masse brugbare forslag til uddannelsesområdet har projektet givet Gribskov Kommune værdifulde erfaringer med inddragelse af unge.

- Det er motiverende for de unge at deltage i et konkret projekt, hvor de kan få reel indflydelse. Og det er vigtigt at give dem anerkendelse for deres arbejde - i form af opmærksomhed og ”rampelys”, hvor de får mulighed for at lægge deres konkrete forslag frem.

 

Ungeekspertgruppen lever stadig og bliver løbende inddraget i spørgsmål om uddannelse - for eksempel har ungeeksperterne netop givet input til et nyt system til uddannelsesvejledning via mobilen.

Og Gribskov Kommune har taget hul på en handleplan for dialog med unge, hvor erfaringerne med ungeekspertgruppen også indgår - det har givet kommunen mod på flere projekter med inddragelse af unge - og hvor unge er i dialog med andre unge via Facebook.

 

Gode råd om dialog med unge

-         Håndpluk gerne en gruppe unge med forskellige erfaringer og baggrund - og opfordrer dem til at være med

-         De unge bliver motiveret af en konkret opgave, hvor de har mulighed for at få indflydelse

-         Hold kontakt på de unges præmisser - i deres medier og rytme

-         Det øger de unges motivation at blive inviteret som eksperter - og få anerkendelse og belønning for deres arbejde

-         Vær forberedt på, at samarbejdet kræver et stort ”oversættelsesarbejde”

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Unge-

eksperter

Gruppen består af ti unge i alderen 15-21 år med forskellige erfaringer med uddannelse – nogle harprøvet at falde fra en uddannelse

 

Gruppen har udarbejdet 15 anbefalinger om unge og uddannelse, som er formidlet i en pjece og en film og præsenteret på en række møder og konferencer i kommunen

 

Ungeeksperterne har også lagt anbefalingerne ud på en Facebook gruppe, hvor de er i dialog med andre unge om dem

 

> Se Gribskov.dk

> Se ungeeksperterne på Facebook

 

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail