Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Den nødvendige frivillighed

Endelig en bog, der nuancerer billedet af frivillighed og stiller de nødvendige spørgsmål

 

Michael Wulff: Den nødvendige frivillighed. Frivilligt arbejde og sociale organisationer i det 21. århundrede. Frydenlund, 2013, 300 sider, 269 kr. 

 

Flere frivillige – og mere samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. Det er mantraer, vi hører igen og igen. Men hvad skal velfærdssamfundet med de frivillige organisationer? Og hvilken rolle kan de frivillige organisationer tage? Bogen tager fat på de dilemmaer og udfordringer, der er i at udvikle velfærdssamfundet i et samspil mellem frivillige og offentligt ansatte. Den går lige til biddet med forfriskende direkte og samtidig velunderbyggede pointer.

 

Et centralt spørgsmål er: Hvordan kan de frivillige organisationers særlige kvaliteter bevare og udnyttes i endnu højere grad, så velfærdssamfundet kan udvikle sig med de frivillige organisationer som en central del?

 

Balancen

Forfatteren Michael Wulff har mange års erfaring som ansat i den frivillige sektor i Danmark og England. Hans hovedbudskab er, at hvis samarbejdet med frivillige skal give værdi, er det vigtigt at finde en balance mellem de mange forskellige funktioner, den frivillige sektor har: Som leverandør af velfærdsydelser, men også som drivkraft i udvikling af innovative løsninger og som værdiplatform, hvor borgerne kan engagere sig og få mulighed for at udtrykke deres værdier og sociale indignation.

 

Ifølge Wulff balancerer den frivillige sektor mellem på den ene side det instrumentelle rationale (produktion og udvikling af velfærdsydelser) og det ekspressive rationale (udtrykke borgernes værdier og livssyn) – og det er en balance, som er vigtig at værne om, hvis organisationerne skal bevare legitimiteten.

 

Demokratisk betydning

Han argumenterer overbevisende for, at det ekspressive rationale i de frivillige organisationer er under pres fra den stigende politiske opmærksomhed om de frivillige. Og det er et problem, for de frivillige organsationers rolle som værdiplatforme og fortalere er væsentlig både for de enkelte frivillige og for samfundet som helhed. ”Risikoen kan være, at de frivillige organisationer kommer til at optræde på en måde, der strider mod deres egen måde at arbejde på, og derved undergraver sig selv og deres legitimitet”, advarer han.

 

Indblik i frivillighed

Bogen giver et interessant indblik i frivillighedens rationaler, historie og mange former – og formår at formidle teoretiske begreber omkring frivillighed, styring m.v. på en letforståelig måde.

 

Som en ekstra bonus sætter bogen den danske frivillighedssektor i perspektiv med erfaringer fra England. Her kan vi bl.a. lære, at politisk anerkendelse af de frivillige organisationers behov og ønsker er vigtigt samt at partnerskaber mellem frivillige organisationer og det offentlige indeholder en række fordele.

 

En bog, jeg vil anbefale varmt til alle, der arbejder på dette felt.

 

 

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail