Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Interview

Konflikter skal løses med dialog

Når modstridende interesser får sindene i kog, er der brug for en neutral konfliktmægler

 

Susan Podziba, amerikansk konsulent og ekspert i "policy mediation" gæstede for nylig Stockholm for at fortælle om, hvordan hun bruger dialog mellem parterne til at løse samfundsmæssige konflikter, der er gået i hårdknude. Center for Borgerdialog var med.

 

Susan Podziba er en slags offentlig konfliktmægler, der er ekspert i at få parter med konfliktende interesser til at arbejde sammen om at finde løsninger. Der, hvor mistillid og vrede har taget over og det er ved at gå op i en spids. Det tager tid - typisk arbejder hun med processer, der strækker sig over 3-9 måneder. Til gengæld lykkes det ofte at få løst op for hårdnakkede konflikter.

 

Vindmøller, skoler - og korruption

Eksempler fra en skandinavisk virkelighed kunne være placering af vindmøller eller ændringer i folkeskolen - men det kunne også være konflikten mellem miljø- og landbrugshensyn i planlægning og naturforvaltning.

 

I USA, hvor Susan Podziba har arbejdet som "policy mediator" de sidste 25 år, har det ind imellem været noget andre temaer, der krævede hendes indsats. En af de mere spektakulære opgaver gik ud på at genopbygge det politiske styre i byen Chelsea, Massachusetts, efter at den var gået økonomisk og moralsk bankerot. Det skete i et samarbejde med samtlige borgergrupper i byen, som tæller et stort antal minoritetsgrupper - og foregik i en proces, der strakte sig over mange måneder. En anden opgave handlede om at opbygge en dialog mellem aborttilhængere og abortmodstandere efter en skudepisode mod en abortklinik.

 

Desuden arbejder Susan Podziba typisk med konflikter inden for miljø, arbejdsmiljø og planlægning. Altid i situationer, hvor der er modstridende interesser, f.eks. mellem industri, fiskere og miljøforkæmpere.

 

Vejen ud af labyrinten

- Når folk ringer til mig, er det ofte fordi de står i en labyrint og ikke kan finde vejen ud. Typisk er det et spørgsmål, hvor mange ting har været forsøgt, men parterne er kørt fast i en konflikt, der synes uløselig, fortæller Susan Podziba.

 

Henvendelserne kommer typisk fra kommuner, statslige styrelser eller offentlige organisationer. Susan Podzibas princip er, at den offentlige part, der skal træffe beslutninger på et område, skal deltage i processen på lige fod med de andre parter. Beslutningsmagten ligger stadig hos politikerne - og derfor er det afgørende, at de er med i processen og byder ind med deres interesser og begrænsninger på lige fod med andre deltagere.

 

Og hvad er det så, hun gør? Kort fortalt sørger hun for at bringe alle involverede parter sammen i en dialogproces og hjælpe dem med at nå til en gensidig forståelse og enighed om en fælles løsning. Hvordan dialogen foregår, afhænger af den enkelte sag, men der er en række principper, som går igen:

 

Første skridt: At forstå konflikten

Første skridt er en undersøgelse. Susan Podziba interviewer alle interessenter i sagen - det kan nemt blive 30-40 stykker i alt - for at danne sig et billede af konflikten og de forskellige interesser og holdninger. Hun graver også i konfliktens historie:

-Det er vigtigt at forstå konflikten: Hvad er det for dynamikker, der har gjort det muligt at opretholde konflikten - og hvem har interesse i, at den fortsætter? fortæller Susan Podziba.  

 

Den viden, hun får fra interviewene, bruger hun til at udarbejde en rapport, der giver et helhedsbillede af situationen. En rapport, som altid offentlig:

-Så kan parterne læse, hvad deres konflikt handler om på 20 sider. Det er et godt værktøj for dem - og er ofte med til at tage noget af presset, fortæller Susan Podziba.

 

Konfliktmægleren går aldrig i gang med en opgave, hvis hun ikke får mulighed for at lave en forundersøgelse

-Det vil være som at bede en kirurg om at gå direkte ind og operere en patient, han aldrig har set før og aldrig har haft lejlighed til at undersøge eller tale med, påpeger hun.  

 

Kernen i konflikten

Ud fra undersøgelsen vurderer Susan Podziba, om der er grundlag for at forsøge at løse konflikten og hvordan dialogprocessen konkret skal designes for at tage højde for de særlige forhold, der er på spil i netop denne sag.

 

En vigtig rolle for konfliktmægleren er at hjælpe parterne med at udrede konflikterne. Og at få skilt de konflikter, der handler om reelle forskelle i værdier og interesser, fra dem, der bygger på misforståelser.

 

Det reelle konfliktfelt viser sig ofte at være meget mindre, når man får skrællet alle misforståelser og andre lag af, fortæller Susan Podziba. Ud over at finde frem til kernekonflikten er hendes rolle som konfliktmægler også at hjælpe parterne med at beskrive deres interesser og lytte til hinanden.

-Ofte bruger parterne meget energi på at udvikle løsninger - og beskrive, hvorfor de andre er nogle idioter. Min rolle er at hjælpe dem til at tale sammen om, hvilke problemer, der skal løses - og hvordan de kan gøre det sammen, slutter Susan Podziba. 

 

Bonus info

 

> Læs SKL (det svenske KLs) nyeste udgivelse: "10 steg för dialog vid konflikter" her

 

> Susan Podzibas hjemmeside: www.podziba.com

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail