Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Kurser og kompetenceudvikling

Ringsted Kommune: Netværk om borgerinddragelse

Netværk for medarbejdere på tværs af fagcentre. Seks møder over et år med faglige input og facilitering af dialog og erfaringsudveksling

 

CBS, Master og Public Governance: Forelæsning om samskabelse


Slagelse Kommune: Seminar om borgerinddragelse i spildevandsplanlægningen

Seminar med afsæt i erfaringsopsamling fra spildevandsprojekter

 

Slagelse Kommune: Netværk om landdistriktsudvikling og samskabelse

Netværk for medarbejdere på tværs af forvaltninger i kommunen. Seks møder over et år.

 

Slagelse Kommune: Kursus i borgerinddragelse og borgerdialog

Kursus for medarbejdere på planområdet

 

Køge Kommune: Kursus i borgerinddragelse

CfB har uddannet ca. 20 medarbejdere på tværs af forvaltning i borgerinddragelse. Medarbejderne skal fungere som Køge Kommunes borgerinddragelses-korps.

> Læs mere her

 

Netværk om borgerdialog og nærdemokrati

CfB driver et netværk for medarbejdere med inspiration, oplæg og erfaringsudveksling. Netværket mødes fem gange årligt, heraf typisk to gange "ude i marken" hos deltagerne.

I 2014 har vi bl.a. været på besøg i Slagelse Kommune for at høre om digegrupper, besøgt Naturstyrelsen for at høre om erfaringer med netværksdrevet vindmølleplanlægning og besøgt Hedensted for at høre om bæredygtig velfærd.

 > Læs mere om netværket her

 

Køge Kommune: Workshop om borgerinddragelse

Workshop for ca. 30 medarbejdere på tværs af forvaltninger om borgerinddragelse: Begreber, cases og metoder

 

Dansk Byplanlaboratorium: Hvordan får vi de unge med?

Inspirationsdag om inddragelse af unge i planlægningen > Se programmet her

 

Dansk Byplanlaboratorium: Bedre borgerinddragelse - hvordan

Inspirationsdag for planlæggere i kommunerne i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium > Se programmet her

 

Odense Kommune: Kursus i borgerinddragelse

Et kursus for medarbejderne i Bystrategisk Stab, hvor der både var fokus på metoder og begreber til borgerdialog - og mulighed for at reflektere over deres egne aktuelle borgerinddragelsesprojekter.

 

Hvidovre Kommune: Borgerinddragelse i kommuneplanstrategien

CfB har gennemført et kompetenceudviklingsforløb i borgerinddragelse for ca. 20 medarbejdere med ansvar for borgerinddragelse. Desuden har vi været sparringspartnere på tre konkrete inddragelsesforløb og stået for at designe og lede to borgermøder i forbindelse med kommuneplanstrategien.

> Læs mere

 

Vejdirektoratet: Kursus i det gode borgermøde

Endags kursus for projektledere og opgaveansvarlige i Vejdirektoratet med redskaber til at holde bedre borgermøder i forbindelse med anlægsprojekter.

> Læs mere

 

Dansk Kommunikationsforening: Kursus i borgerinddragelse

2-dages kursus for kommunikations- og udviklingsmedarbejdere i kommunerne om borgerinddragelse.

 

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet: Træning i dialogprocesser

2-dages kursus/workshop for planmedarbejdere med træning i dialog og samarbejde med Kommunerne.

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail