Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Nyt fra CfB

Når demokratiet bliver for indspist

 Det er vigtigt at holde liv i det formelle demokrati i bestyrelser osv. Men hvis det ikke skal sygne helt hen, er der brug for nye arbejdsformer.  En ny håndbog giver idéer til fornyelse

 

Det er vanskeligt at få folk til at stille op til boligbestyrelser og til skolebestyrelser, ældreråd og lokalråd.  De traditionelle former for demokrati har det vanskeligt. Ifølge Annika Agger, ekspert i demokrati og lektor ved RUC, skyldes det til dels, at deltagelsesformerne har ændret sig. Folk vil gerne deltage i aktiviteter, som er interessebaserede og har konkret betydning for deres hverdag, men mange orker ikke de mere formelle og forpligtende deltagelsesformer.

 

Men det kan også skyldes, at demokratiet i de traditionelle fora bliver for indspist:

-På den ene side er det vigtigt at anerkende dem, der bruger tid fx på bestyrelsesarbejde - for deres engagement er vigtigt. På den anden side kan de nogen gange komme til at virke lukkede og indspiste, så de reelt holder andre væk, understreger Annika Agger.

 

Hun mener, at det danske beboerdemokrati er unikt og vækker beundring internationalt. Men de formelle rammer stammer fra 50'erne og er ikke tidssvarende.

-Vi er nødt til at opjustere rammerne til den tid, vi lever i - og der er behov for ny inspiration til, hvordan det formelle beboerdemokrati kan fornys fx med nye arbejds- og møde-former, siger Annika Agger.

 

Rammerne skal gentænkes

Samtidig understreger forskeren, at det er vigtigt at bevare de traditionelle demokratiske fora:

-Det er de rammer, som vi kender til og de bygger på fine værdier og principper. Vi ved, hvor vi kan gå hen, når vi har noget, der ligger os på sinde. Men på den anden side er det nødvendigt at gentænke den måde, vi arrangerer deltagelsen på, for ellers bliver det de samme trofaste Tordenskjolds Soldater, der sidder der, siger Annika Agger. Hendes pointe er, at alle er forskellige - og det er vigtigt, at der er arenaer for forskellige former for deltagelse.

 

Sammen med Center for Borgerdialog har hun været med til at skrive "Håndbog i bestyrelsesarbejde", der giver nogle bud på, hvordan bestyrelsesarbejdet kan fornys, så det får en bredere appel.

 

Redskaber til fornyelse

Håndbogen er blevet til på baggrund af et pilotprojekt med to afdelingsbestyrelser, der gerne ville have flere beboere til at være aktive.

Håndbogen indeholder redskaber, som bestyrelser kan bruge til at udvikle deres interne samarbejde. Konflikter og fnidder internt i bestyrelsen står nemlig ofte i vejen for beboernes engagement.

- Vores projekt viste meget tydeligt, at først når bestyrelsen fungerer godt internt og får udryddet personligt fnidder og frustrationer, kan det for alvor lykkes at række ud mod beboerne og få dem engageret. Bestyrelsens arbejde kan nemt blive meget indspist og personligt, fordi der er meget på spil i fællesskabet.  Og så virker det ekskluderende på de øvrige beboere, fortæller Annika Agger.

 

Hun peger bl.a. på, at bestyrelserne skal blive bedre til at lytte til hinanden og give plads til forskellighed, til at arbejde som et team og til at udvikle drømme og visioner. Det er det, håndbogen giver redskaber til. 

 

Projekt Her bor vi

Håndbog i beboerdemokrati udspringer fra projekt Bedre Beboerdemokrati, som er finansieret af Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter.

 

Boligorganisationen Domea stod for projektet - i samarbejde med Center for Borgerdialog og lektor Annika Agger fra RUC.

 

> Se mere om projekt Bedre Beboerdemokrati (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

 

> Dowload "Håndbog i bestyrelsesarbejde"

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail