Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Samarbejde med borgere

Der er brug for at udvikle nye samarbejder mellem det offentlige og borgerne.

Det kan både handle om at udvikle samarbejdet med de frivillige - og om at nytænke og udvikle velfærdssamfundet i samarbejde med borgere og andre interessenter.

 

 CfB har samlet inspiration og eksempler fra ind- og udland, der bl.a. belyser:

  • Hvordan kan samarbejdet mellem offentlige institutioner og de frivillige kræfter udvikles – og hvor går grænsen?
  • Hvad er medborgerskab – og hvordan udvikler vi det?
  • Hvordan kan det offentlige samarbejde med borgerne om at udvikle velfærden?

 

Interview 

> Pas på med at grave skyttegrave mellem det gamle og det nye

Interview med Mie Thorup, som har skrevet phd om den organisatoriske side af samskabelse og netværk.

Nye organsieringsformer skaber usikkerhed og spændinger. De tackles bedst ved at give plads til modstand og konstruktiv kritik

 

Interview

> Samskabelse: Vi lader de fagprofessionelle i stikken!

Interview med Sanna Tuurnas, nyudklækket finsk PhD, der forsker de fagprofessionelles rolle i samskabelse

 

Interview 

> Samskabelse er politisk!

Interview med Victor Pestoff, 'grand old man' inden for forskningen i samskabelse


Interview 

> Det går bedre uden penge

Små kommunale budgetter er befordrende for ildsjælene. Og så skal passionen have lov at drive værket! Interview med Paya Hauch Fenger, projektleder på Geopark Festival i Odsherred Kommune

 

Interview 

> Konflikter kan løses med dialog

Interview med Susan Podziba, der er ekspert i at løse samfundsmæssige konflikter 

 

> Nyt forskningsprojekt om samskabelse

Center for Borgerdialog skal forske i, hvordan kommunerne kan udvikle velfærden i samarbejde med borgerne.

 

Interview

> Vi skal lære at tale om det, der er vanskeligt

Manon de Jongh forsker i alt det, der er til stede "under overfladen" i borgerdialoger - og som vi kan blive bedre til at håndtere

 

Interview

> Vi skal genopdage civilsamfundet

Der er brug for nye samarbejder mellem frivillige og offentligt ansatte, mener socialdirektør Knud Aarup,

forfatter til bogen Frivillighedens Velfærdssamfund

 

Cases

> Nittedal Kommune: Vi bruger det handlerum, vi har

Siden 2008 har Nittedal Kommune indgået i partnerskaber med en vifte af frivillige organisationer, bl.a. om at gøre kommunens børn og unge sundere og holde dem ude af kriminalitet.

 

> Esbjerg Kommune: Nu er vi også Mødrehjælpen

Familiens Hus i Esbjerg Kommune drives i et ligeværdigt partnerskab med Mødrehjælpen.

Et eksempel på, hvordan samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan se ud.

 

Medarbejderne på plejehjemmet Sofie Amalie Gården i Frederiksberg Kommune har fået øjnene op for fordelene ved at samarbejde med frivillige.

De har fulgt Mentorprogram for frivillighed, som CfB har udviklet.

 

> Albertslund Kommune: Borgerne med i maskinrummet

Politikere, borgere og medarbejdere arbejdede sammen om en ny politik for borgerinddragelse

 

> Hvidovre Kommune: Samarbejde med borgere kan læres

Under overskriften ”læring” afprøvede medarbejderne nye dialogformer i forbindelse med kommuneplanstrategien

 

> Faaborg-Midtfyn Kommune: Nye idéer til børnepasning

Tidlig dialog med borgerne gav nye løsninger til pasning af de 0-6 årige børn

 

> Roskilde Kommune: Ny busplan - med hjælp fra borgerne

Borgerne i Roskilde var med til omlægge busruterne

 

> ”Det er en supertanker, der skal vendes”

I Vejle kommune samarbejder lærere, elever og forældre om at bevæge folkeskolen ind i vidensamfundet. Interview med pædagogisk konsulent, Anders Høgsbro Holm.

 

> En ny dialog mellem de frivillige og kommunen

I Horsens har et udviklingsprojekt under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kickstartet en dialog mellem de frivillige foreninger - og med kommunen

 

> Århus Vestby – At bringe borgernes ressourcer i spil 

Det kan lade sig gøre at løfte et sårbart boligområde ved at bringe beboernes ressourcer i spil og skabe nye netværk. Det er Urban-programmet i Århus Vestby et eksempel på.

 

> ”Vi ville aldrig selv have fået idéerne”

Projekt ”Det gode ældreliv” i Københavns Kommune. Plejehjemsbeboere, pårørende og medarbejdere bidrager til nye produkter og services, der kan gøre de ældre mere selvhjulpne og give dem en bedre livskvalitet

 

Ny viden

> Store muligheder i samarbejde med frivillige

Rapport samler erfaringer fra samarbejde mellem kommuner og frivillige

 

> Dialogen skal styrkes

Et udviklingsprojekt fra Center for frivilligt socialt arbejde sætter fokus på muligheder og begrænsninger i samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige

 

Internationalt

> Big Society: Satsning på medborgerskab i en sparetid

Den britiske regering har lanceret et storstilet forsøg på at mobilisere civilsamfundet

 

> Donér din tid

Tidsbanker sætter hjælpsomheden i system

 

> Sverige og England går foran

I England, Sverige og USA er det offentlige langt fremme med initiativer, der skal styrke samarbejdet med civilsamfundet

 

Værd at læse

 

> Frivillighedens logik og dens politik

Ands La Cour: Frivillighed fungerer efter nærværets logik.

 

> Den nødvendige frivillighed

Endelig en bog, der  nuancerer billedet af frivillighed!

 

> Offentlig styring - simpel, reflekteret, transformativ

Klaus Majgaard: Styring er samtale

 

> Ind under huden på innovation

Et organisationspsykologisk blik på innovation

 

Redskaber til at forstå, lede og samarbejde med frivillige

Der er store potentialer i at samarbejde om at udvikle velfærden.

 

> Frivillighedens velfærdssamfund 

Knud Aarups vision om det frivillige potentiale

 

Christian Bason: Borgerne skal skabe nye løsninger

 

> Sæt borgerne i spil

Borgerinvolvering i fire trin

 

På sporet af den forbrugeristiske medborger

 

> Ledelse af frivillige

Et indblik i den frivillige verden

 

> Velfærd med et menneskeligt ansigt

Hvordan kommer vi videre efter New Public Management?

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail