Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Værd at læse

Styring er samtale

 Modig og nytænkende bog fra en erfaren offentlig leder

 

Klaus Majgaard: Offentlig Styring – simpel, reflekteret og transformativ. Hans Reitzels Forlag, 2013, 336 sider, 300 kr.

 

”Offentlig styring - simpel, reflekteret og transformativ” er Klaus Majgaards bud på, hvad der skal til for at forny og udvikle den offentlige styring. Hans ærinde er ikke endnu et rituelt opgør med den efterhånden forkætrede New Public Management tankegang.

 

Derimod vil han fastholde den offentlige styring som et rationelt projekt, men udvikle indholdet, så det i højere grad kan afspejle den værdi, vi tillægger velfærdsydelserne.

 

Intet teknokratisk fix

En vigtig pointer er ifølge Majgaard, at: ”hvis vi vil en rationel styring, må vi udvikle kvaliteten af den dialog, vi har med hinanden på tværs af styringens forskellige rum og niveauer. Der er ikke noget teknokratisk fix, der kan redde situationen. Ingen ny model eller et smart værktøj. Der er os – og den måde, vi er sammen på”. 

 

Lyder det lidt langhåret? Det er det også, men på den gode måde. For det er med til at give bogen en god tyngde, at Klaus Majgaard er en erfaren offentlig leder med mange år på bagen i forskellige offentlige ledelseslag. Bogens klare styrke er forfatterens evne til at klæde dagens offentlige styringslogik af til skindet i præcise og skarpe analyser. Fra ”desperate governance” til offentlige lederes og medarbejderes håndtering af krydspres med enten fundamentalisme eller hykleri.

 

Det forarmede styringssprog

Han peger på, at styringens sprog og samtaler er forarmede - de forstår ikke at skabe en mening, som er vedkommende, væsentlig og forpligtende for os. Det kan bl.a. føre til ”civil ulydighed” hos dem, der skal implementere nye regler og tiltag. Som eksempler på områder, der har været ramt af ”civil ulydighed” nævner han elevplaner i folkeskolen og manglende implementering af Barnets Reform i kommunernes socialforvaltninger. 

 

”Fra min egen erfaring på disse områder ved jeg, at der kan opstå en oplevelse af afmagt og laden stå til, når kravene bliver for mange, for usorterede og for modstridende”, lyder det lakonisk fra forfatteren.

 

Autentiske samtaler

Klaus Majgaard udvikler gennem bogen sit forslag til en ny styringspraksis. Der er brug for autentiske samtaler mellem de mange forskellige aktører i velfærdssamfundet ud fra en erkendelse af, at vi er indbyrdes afhængige og må overgive os til kompleksiteten. Han giver nogle eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis, men efterlader alligevel læseren med en følelse af, at det er lettere sagt end gjort…  

 

Bogen er nogle steder for langhåret for min smag. Jeg måtte f.eks. stå af i de kapitler, hvor rationalitet og anerkendelse foldes ud teoretisk. Det er ikke en bog, man bliver hurtigt bliver færdig med. Til gengæld rummer den mange skarpe indsigter i de dilemmaer og udfordringer, offentlige ledere i dag står midt i. Og giver modige og nytænkende bud på, hvad der skal til for at udvikle en bedre offentlig styring.  

 

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail