Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Internationalt

Svenske kommuner giver unge indflydelse

Speeddating og kaffemøder mellem unge og politikere, demokratidage og medborgerbudgetter. Svenske kommuner afprøver nye måder at inddrage unge på - og høster gode erfaringer.

 

Svenske unge ligner de danske - i hvert tilfælde på ét punkt: De er vanskelige at engagere i lokalpolitik. En svensk undersøgelse har vist, at de unge oplever et demokratisk underskud - kun hver femte vurderer, at de har stor eller meget stor indflydelse på de politiske beslutninger.

 

Netværk om dialog med unge
Derfor har en række svenske kommuner gennem tre år gjort en særlig indsats for at
få de unge i tale og inddrage dem i nærdemokratiet. I et fagligt netværk drevet af SKL, Svenske Kommuner og Landsting, har de inspireret hinanden til at prøve nye måder at involvere unge på.

Og det er der brug for. For ifølge SKL er kommunernes inddragelse af unge traditionelt præget af:
-    Uklarhed om, hvad der egentlig menes med at inddrage unge
-    Et ønske om at opdrage og undervise de unge frem for på at give dem indflydelse
-    Unge inddrages især inden for kultur- og fritidsområdet
-    Voksne former de unges deltagelse og tror de ved, hvad de unge har brug for

Systematisk inddragelse
De svenske erfaringer blev præsenteret på et seminar i Stockholm for nylig - og de er nok værd at skele til for danske kommuner, der vil engagere de unge. Svenskerne er nemlig gået ambitiøst til værks og har taget en bred palet af inddragelsesmetoder i brug

Hovedtankerne i den svenske indsats er, at dialogen med de unge skal være systematisk og kædes sammen med kommunens løbende beslutninger. De unge skal have en mulighed for at påvirke deres hverdag og mærke, at det nytter at engagere sig. Her er nogle erfaringer fra den svenske indsats:

Ansigt til ansigt
Det hjælper på de unges engagement at mystificere det, der sker inde på rådhuset. Muligheden for at møde politikere ansigt til ansigt og fortælle om det, der optager unge, er i høj kurs. Formen kan være kaffemøder, mentorgrupper eller speeddating mellem unge og politikere. Politikerne får en klar fornemmelse af, hvad der er vigtigt for de unge – og de unge kan konstatere, at politikerne ”jo bare er mennesker”.

En ung dagsorden
De unge vil gerne selv sætte dagsordenen. I Sverige sker det bl.a. ved at kommunerne laver undersøgelser af de unges hverdagsliv og deres ønsker til nærområdet. Resultaterne bliver så brugt som afsæt for at samarbejde med unge om initiativer, der interesserer dem - det kan f.eks. være om lokal planlægning, mødesteder for unge og ungdomsboliger – eller om kvaliteten af skolemaden og de fysiske rammer på skolerne.

Ungdomsrådet som motor
Unge kan engagere andre unge. I flere svenske kommuner fungerer ungdomsrådet som en slags projektorganisation, der sætter ting i gang lokalt og mobiliserer lokale unge til forskellige projekter.
En del kommuner har desuden valgt at ansætte unge i sommerferiejobs for at engagere og formidle til andre unge.

Egen barm
Kommunerne i netværket har måttet sande, at kommunerne må gribe i egen barm, hvis det skal lykkes at engagere de unge. Der er især to centrale spørgsmål, som kommunerne skal stille sig selv, før de går i gang med at involvere de unge:
Hvoor påvirkelige er vi? Hvor parate er vi til at bruge de unges input i vores beslutninger – og hvilken rolle møder vi de unge i: Ser vi dem som klienter, kunder, elever eller som medborgere, der skal have mulighed for indflydelse på deres egen hverdag?

Læs mere

> Læs artikel fra Danske Kommuner om indsatsen i Mora Kommune
> Læs om inddragelse af unge i Mora Kommune

> Læs SKLs publikation om dialog med unge

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail