Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

- Vi bruger det handlerum, vi har

Nittedal Kommune lidt udenfor Oslo har års erfaring med at samarbejde med civilsamfundet

 

Siden 2008 har Nittedal Kommune indgået i partnerskaber med en vifte af frivillige organisationer, bl.a. om at gøre kommunens børn og unge sundere og holde dem ude af kriminalitet. Center for Borgerdialog har talt med borgmester Hilde Thorkildsson om kommunens erfaringer med samskabelse.

 

En klar kurs

- Vi arbejder ubureaukratisk og forsøger at løse problemerne nu og her. Vi bruger det handlerum, vi har, fortæller Hilde Thorkildsen, der står i spidsen for Nittedals ca. 22.000 indbyggere.

 

Det er hendes erfaring, at samarbejdet lykkes bedst, når opgaven sættes i centrum og der udstikkes en klar politisk kurs. Desuden er det vigtigt at inddrage ikke bare de frivillige organisationer, men alle parter – også de unge selv og deres forældre, fortæller hun.

 

Men først lidt om de konkrete samarbejder: Det hele startede tilbage i 2008 med målsætningen ”Det gode liv for alle i Nittedal”, som skabte opmærksomhed om behovet for at gøre noget særligt for kommunens børn og unge. Det førte til de første to partnerskaber - og siden er mange flere kommet til.

 

Særlig indsats for unge

Et eksempel er partnerskabet ”Det er mitt valg”, hvor organisationen Lions har påtaget sig at uddanne kommunens lærer og pædagoger i, hvordan man forebygger mobning og misbrug af børn. Desuden er Nittedal Kommune med i partnerskaber med bl.a. idrætsorganisationer, friluftsorganisationer og sociale frivillige organisationer om at fremme børns og unges trivsel og tryghed med mange forskellige initiativer fra tryggere skoleveje til sund kost, motion og kriminalitetsforebyggelse.

 

Ifølge borgmesteren har indsatserne tydeligvis båret frugt: Der er langt mindre kriminalitet og hærværk blandt kommunens unge end tidligere og det lykkes i stor udstrækning at samle udsatte unge op og få dem i gang med job eller skole.

 

Forpligtende aftaler

Når Nittedal kommune indgår partnerskaber med frivillige organisationer, sker det for en treårig periode ad gangen og skriftligt:

- Aftalerne indgås på højt niveau og beskriver, hvad henholdsvis kommunen og organisationen skal bidrage med. Det er forpligtende for begge parter og giver mulighed for at planlægge over en længere periode. Med i partnerskabsaftalen følger typisk et økonomisk tilskud fra kommunen (størrelse?) samt brug af kommunale faciliteter, fortæller borgmesteren.  

 

Hilde Thorkildsen understreger, at en bred dialog med alle involverede om udfordringer og indsatser er meget vigtig:

- Før vi etablerer et partnerskab, samler vi alle aktørerne på området og tager en dialog om, hvilke udfordringer, vi ser, og hvad der kan gøres ved dem. Først derefter udformes partnerskabet, forklarer hun.

 

Samarbejde på tværs

Det er borgmesterens erfaring, at en fast forankring i toppen af kommunen – både politisk og administrativt – og samarbejde på tværs af sektorer er forudsætninger for et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer. Derfor har Nittedal Kommune gjort meget ud af organiseringen: I spidsen står en styregruppe bestående af borgmesteren selv og et par direktører (?). Næste niveau udgøres af en koordineringsgruppe med deltagere fra forskellige kommunale forvaltninger samt de frivillige organisationer. De konkrete indsatser udføres af lokale fokusgrupper sammensat på tværs af alle aktører (?), som mødes ofte og er parate til at handle hurtigt, når der er behov for det.

 

Ifølge borgmesteren er det ikke de unge selv, deres forældre eller de frivillige organisationer, som har været de tungeste at danse med i samarbejdet, men derimod kommunen selv:

- Det vanskeligste har været at få kommunens medarbejdere til at arbejde sammen på tværs af sektorer, slippe bekymringen for deres eget revir og i stedet se helheden, fortæller Hilde Thorkildsen.

 

Forankret hos de unge

Det har også taget tid at få byrådet med på samarbejdet, mens Hilde Thorkildsen oplever, at de unge er meget engagerede og selv har været med til at pege på områder, hvor der var behov for at sætte ind:

- Det er ekstremt vigtigt for indsatsen, at den er forankret hos de unge selv. Jeg oplever et stort ejerskab til projektet – og dermed en lavere tærskel for at bidrage. De unge ringer direkte til borgmesteren. De har fået større tillid til demokratiet og et ejerskab til deres kommune, slutter hun.

 

Bonusinfo

 

Gode råd

Hilde Thorkildsen har tre gode råd til danske politikere, der vil styrke samarbejdet med de frivillige organisationer:

  • Engagér jer personligt. Deltag selv og vis, at det er for alvor
  • Tag organisationerne alvorligt – sæt fælles mål
  • Sørg for at forankre indsatsen i jeres organisation. Det er vigtigt, at organisationen forstår, hvorfor vi gør det

 

Ungebyråd i Nittedal

Barn og unges kommunestyre er Nittedal Kommunes ungebyråd.

Det består af unge mellem 10 og 17 år valgt via skolernes elevråd.

Ungebyrådet fastlægger temaet for tryghedsindsatsen, fungerer som høringspart for byrådet og har eget budget, som de fordeler til forskellige arrangementer.

 

Læs mere

> Nittedal Kommunes tryghedsuge ”Be safe”

> ”Vi bryr oss” er Nittedal Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats

> ”Det er mitt valg” - undervisning af lærere og pædagoger om mobning

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail