Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Internationalt

Vi skal sætte os selv på spil

 I den svenske Kungsbacka Kommune har byrådspolitikerne valgt at arbejde ”hands on” med kommunens borgerinddragelse. Borgmesteren og to fuldtidspolitikere driver et udviklingsprojekt om medborgerdialog


Kungsbacka lidt syd for Göteborg er en kommune med ressourcestærke og driftige indbyggere – mange med høj uddannelse og god indkomst. Men som lokalpolitiker kan man også opleve borgerne som krævende. 

- Borgerne vil have den bedste folkeskole, den bedste kollektive trafik osv.  – og de er blevet vænnet til at tænke som brugere, mest på deres egne interesser. Hvordan får man så en god dialog? siger Ulrika Landergren (Folkpartiet), der sammen med borgmester Per Ödman (Moderaterne) og byrådskollega Eva Borg (Socialdemokratiet) er initiativtager til projektet. 


Ikke gode nok til medborgerdialog

Formålet med projekt ”invånardialog” er at udvikle kommunens dialog med borgerne som medborgere. Det handler bl.a. om at give borgerne mulighed for at tænke som medborgere frem for som brugere.  På længere sigt er det målet, at den nye dialogform skal indarbejdes i kommunens hverdag.

 

- Som kommune er vi gode til brugerdialog, men ikke nær så gode til at involvere borgerne som medborgere. Jeg tror på, at der er brug for en bredere dialog, hvor man ikke kun taler med de borgere, der er direkte berørt, men ser de enkelte områder i et større perspektiv og taler med borgerne bredt om prioriteringer, tilføjer Eva Borg.

Og Ulrika Landergren supplerer:  

- Det skal være os politikere, der tager kommandoen og driver det. Vi skal lære at spørge og tale anderledes.  Og vi skal sætte gang i dialoger på tværs af forvaltninger og på tværs af befolkningsgrupper.

 

Politikere på spil

Det var bl.a. frustration over kommunens samarbejde med handicap- og ældrerådet, der gav næring til idéen om at udvikle en ny form for ”invånardialog”.

Desuden har det har krævet lidt fodarbejde at overbevise byrådskollegerne om, at det er en god idé at udvikle og nytænke dialogen med kommunens indbyggere. Førhen foregik dialogen jo mest indenfor partierne.

- Der er behov for nye kanaler og en ny åbenhed.  Vi politikerne skal være parate til at gå ind i en ny rolle, hvor vi åbner op for borgernes input tidligere i processen. Og hvor vi sætter os selv på spil, understreger Ulrika Landgren.

 

På kursus - sammen

Projekt ”invånardialog” løber i første omgang i et år. Første trin har været et kursus i borgerdialog for ca. 65 udvalgte nøglepersoner: Kommunalpolitikere, medarbejdere og chefer samt aktive borgere. Idéen var at give deltagerne fælles begreber og en fælles tilgang til borgerdialog og at få diskuteret, hvilke spørgsmål, der egner sig til borgerdialog.

 

Pilotprojekt om kollektiv trafik

Kursusdeltagerne kom med en lang række forslag til temaer, det er relevant at have dialog med borgerne om.  Det har foreløbig ført til to konkrete dialogprojekter, nemlig dialog om udviklingen af den kollektive trafik og om udvikling af et nyt idrætsområde i Kungsbacka Kommune.

 

Som det første pilotprojekt har Kungsbacka Kommune gennemført en medborgerdialog om fremtidens kollektive trafik under overskriften: Hvad kan få dig til at bruge den kollektive trafik mere? Borgerne deltog via SMS, webspørgeskema, Facebook og et dialogmøde med ca. 100 deltagere. Borgernes bidrag kommer til at danne grundlag for kommunens beslutning om den kollektive trafik i fremtiden, slutter Eva Borg.

 

 ”Invånardialog” i Kungsbacke Kommune

-          Styregruppe med tre politikere

-          Kortlægning af borgerdialogen

-          Fælles kursus for politikere, borgere og medarbejdere

-          3-4 pilotprojekter gennemføres

-          Udarbejde en håndbog og evt. udbyde flere kurser

-          Projektet evalueres efter et år

 

Erfaringer og gode råd fra Kungsbacka

-          Politikerne skal gå foran – og være toneangivende.

-          Man skal kun gå i dialog, når der er indflydelsesrum og man er parat til at lytte

-          Det skal være sager, der vedrører mange/en bred gruppe indbyggere

-          Borgerne vil helst i dialog om spørgsmål, der er vigtigt for deres hverdag 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Fakta om Sverige

Sverige har 290 kommuner

 

Den største er Stockholm med

 ca. 810.000 indbyggere

 

Den mindste svenske kommune har

2500 indbyggere

 

Sveriges Kommuner och Landsting,

SKL, arbejder aktivt med demokratiudvikling

og medborgerdialog

> Besøg SKls hjemmeside

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail